Filmacademia

وبلاگ وحیداله موسوی

وبلاگ وحیداله موسوی

یادداشت ها، مقاله ها، ترجمه ها

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ژان-لوک گدار» ثبت شده است

... اساساً دو نوع فیلمساز وجود دارد. آن‌هایی که در خیابان قدم می‌زنند و چشمانشان را به زمین می‌دوزند و آن‌هایی که با سر بالا قدم می‌زنند. کسانی که در مقوله‌ی اول جای می‌گیرند، مجبورند سرشان را بالا بگیرند تا ببینند در اطرافشان چه می‌گذرد، بگذارند چشمانشان به چب و راست حرکت کند و مجموعه تصاویری از آنچه پیش رویشان است، گرد آورند. آن‌ها می‌بینند. دیگران چیزی نمی‌بینند. نگاه می‌کنند و نگاهشان را روی نکته‌ی خاصی ثابت می‌کنند که نظرشان را جلب کرده. وقتی آن‌ها فیلم می‌سازند، آدم‌های مقوله‌ی اول تصاویری تولید می‌کنند که خیالی و سیالند (روسلینی)، آدم‌های مقوله‌ی دوم تصاویری دقیقاً میلی‌متری تولید می‌کنند (هیچکاک). از بین اولین مقوله، می‌توان بدون تردید تصاویری یافت که بسیار ناهمخوان، ولی به شکل هولناکی نسبت به وقایع جاری در لحظه حساسند (ولز) در بین مقوله‌ی دوم، حرکت‌های دقیق دوربین به چشم می‌خورد که در فضا ارزش مجرد خود را دارند. [فریتس] لانگ. برگمان به مقوله‌ی اول تعلق دارند، فیلمسازان آزاد، ویسکونتی به مقوله‌ی دوم، فیلمسازان موشکاف...

 دریافت فایل pdf برگمانوراما و پاسخ اینگمار برگمان به گدار