Filmacademia

وبلاگ وحیداله موسوی

وبلاگ وحیداله موسوی

یادداشت ها، مقاله ها، ترجمه ها

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

بیان و احساس هنرمندانه از طریق عواملی مانند پیشینهی خانوادگی، حافظهی فرهنگی، واکنشهای روانشناختی به رویدادهای بیرونی و آموزش رسمی شکل می‌گیرد. حلیم‌الکریم آموزش‌های هنری اولیه را در موسسه‌ی هنرهای زیبای بغداد (1988-1983) فراگرفت. او هنگامی که دانشجوی این موسسه بود، آثار فایک حسن را دید، یکی از بنیانگذاران گروه موسوم به «جامعه‌ی بدوی»؛ بعدها نام این گروه به «پیشگامان» تغییر یافت. اعضای این گروه تا اواسط دهه‌ی 1970 فعال بودند. دستمایه‌ی مورد علاقه‌ی آن‌ها، صحنه‌های زندگی روزمره‌ی روستایی بود..

دریافت فایل حلیم الکریم: فرم و محتوای ارجاعی

نشریه هنر معاصر، هنر فردا، شماره 6+28، پاییز 1390، صص  147-146